Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid Helsingfors stads byggnadskontor. År 1897 fanns inte arbetschefer i någon annan av de finländska städerna.

Finsk beskrivning

työnjohtaja (Helsingin kaupungin rakennuskonttorissa)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 107.

Andra språk

Inga termer på andra språk