Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Område inom vilket ett visst arbete, till exempel järnvägsbygge, utförs.

Finsk beskrivning

työalue, työmaa-alue

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 26.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska työpiiri