Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet samlande benämning på arbetsledare, arbetsledarskapet.

Finsk beskrivning

työnjohto

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 26.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska työpäälliköt, työpäällystö