Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av guvernören (landshövdingen) i samråd med magistraten utnämnd medlem av poliskammare i större stad, vanligen två till antalet. I vissa städer utsågs den ena ledamoten av stadsfullmäktige.

Finsk beskrivning

poliisikamarin jäsen

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1816–1897

Synonymer

ledamot i poliskammare