Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Dekan, diaconus, ärkedjäkne. Medlem av ett domkapitel med rang under en domprost.

Finsk beskrivning

arkkidiakoni

Tuomiokapitulin korkea virkamies.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 204.

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska piispanapulainen, arkkiteini