Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland tjänstetitel för en av kaplanerna i Viborgs svensk-finska lutherska lands- och stadsförsamling och för kaplanen vid Fredrikshamns lutherska församling.

Finsk beskrivning

arkkiteini

Kappalaisen virkanimike Viipurin ruotsalais-suomalaisessa luterilaisessa seurakunnassa sekä Haminan luterilaisessa seurakunnassa (Vanha Suomi).

Källor

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 687.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 206.

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 , 85, 127.

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 .

Andra språk

Tyska Archidiakon
Ryska archidiakon, archid´jakon
Dåtida finska arkkiteini