Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom den ryska ortodoxa kyrkan var archidiakon hederstitel för vissa förtjänta diakoner vid lavrakloster och andra stora kloster, medan motsvarande hederstitel för diakoner som var verksamma vid katedral- och församlingskyrkor var protodiakon. I vilken mån sådana fanns i Gamla Finland är oklart. Under den autonoma tiden fanns vid katedralkyrkan i Viborg en protodiakon från slutet av 1800-talet. Värdigheten förekommer även i den ortodoxa kyrkan i det självständiga Finland.

Finsk beskrivning

arkkidiakoni

Venäjän ortodoksisen kirkon kunniatitteli.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 26–27, 5.2: 268–269.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Tyska Archidiakon
Ryska archidiakon, archid´jakon, protodiakon (protodiakon i rangklass 8)
Dåtida finska arkkidiakoni, protokiakoni, ylidiakoni