Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svenskspråkig benämning på diakon av högre värdighet som tjänstgjorde vid domkyrkan i Viborg från början av 1900-talet till 1918. Därefter blev benämningen på protodiakon ärkediakon.

Finsk beskrivning

protodiakoni

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Andra språk

Tyska Oberdiakon, Protodiakon
Ryska protodiakon (rangklass 8)

Se vidare