Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den prelatur vid domkapitlet som i rang kom närmast efter biskop och domprost. Ämbetet förekom i samtliga svenska domkapitel. I Åbo instiftades ämbetet omkring 1390, men det indrogs 1412 för att undandra påvens provisionsrätt. Det återinrättades nästan omedelbart med förbehåll av kapitlets valrätt och biskopens utnämningsrätt. Biskopen förbehöll sig då rätten att indra ämbetet på nytt. Ärkedjäkneämbetena indrogs efter reformationen på 1500-talet. Det i Åbo bibehölls längst som förläning till kungatjänare.

Finsk beskrivning

arkkidiakoni

Katolisen kirkon korkea virkamies, joka oli arvossa seuraavana piispan ja tuomiorovastin jälkeen. Turkuun perustettiin arkkidiakonin toimi vuoden 1390 paikkeilla, joka se lakkautettiin väliaikaisesti vuonna 1412, mutta perustettiin heti uudelleen ja oli käytössä aina reformaatioon asti.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XX: 575ff.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , I: 98 (arkkidiakoni).

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Andra språk

Latin archidiaconus
Dåtida finska arkkiteini

Synonymer

a. diac.
archidiaconus
ärkedjäken