Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett kommunalt sjukhus som grundades 1881. Sjukhuset fick en egen byggnad 1886.

Finsk beskrivning

Ruoveden sairastupa

Källor

Inga källor