Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ledande tjänsteman vid Socialministeriets arbetsvårdsbyrå som ansvarade för enhetens verksamhet och inspektionen av de arbetsplatser som var knutna till arbetsvården av krigsinvalider, krigsänkor och andra invalider.

Finsk beskrivning

työhuollon tarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1950.