Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Provisoriskt ämbetsverk som lydde under Försvarsministeriet och som beslöt om och behandlade besvär rörande skadestånd i form av arbetsvård för krigsinvalider. Arbetsvårdsverket för krigsinvalider leddes av en direktör och inrymde två byråer, Arbetsvårdsbyrån och Arbetsvårdsrådet. Ärenden om arbetsvård för krigsänkor och krigsvärnlösa behandlades under Socialministeriets tillsyn. Efter 1945 övertog Socialministeriet Arbetsvårdsbyrån, medan övriga enheter upplöstes.

Finsk beskrivning

sotainvalidien työhuoltovirasto

Puolustusministeriön, myöhemmin Sosiaaliministeriön alainen väliaikainen virasto, joka käsitteli sotainvalidien korvauksia koskevia valituksia.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 213.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 649: § 1: 1387 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1942: nr 650: § 1–9: 1391–1392 .

Andra språk

Dåtida finska Sotainvalidien työhuoltovirasto

Synonymer

Arbetsvårdsverket