Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skiljedomare.

Finsk beskrivning

välitystuomari, sovintotuomari

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 200.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 126 (skiljedomare).

Andra språk

Inga termer på andra språk