Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beroende av godtycke, gottfinnande, förfaringssätt inom förvaltningen, särskilt hos dömande myndigheter under 1600-talet och i början av 1700-talet.

Finsk beskrivning

harkinnan mukaan

arviomääräisesti

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 27.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

arbitraliter
arbiträr