Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande sanatorium för lungsjuka beläget i Rovaniemi, grundat 1932. Sanatoriet förestods av en överläkare och en underläkare.

Finsk beskrivning

Päivärinteen parantola

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk