Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påvens rätt att besätta ett ledigt ämbete. Provision bestod av rätten att nominera kandidater (genom val, postulation, nominering eller presentation), stadfästelse av den utnämnda kandidaten (av biskop eller påve) och insättande i ämbete. Provisionen är fullständig när makten över de tre momenten samlas i samma hand. Påvens inflytande ökade efterhand. I Norden förekom sedan mitten av 1200-talet att biskopsstolen tillsattes genom påvlig provision efter att domkapitlets val underkänts som okanoniskt.

Finsk beskrivning

paavin virkaanasettamisoikeus*

Oikeus koostui oikeudesta ehdottaa virkaan, oikeudesta vahvistaa viranhaltija sekä oikeudesta asettaa virallisesti virkaan.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XIII: 534ff.

Teinonen, Seppo A. , Teologian sanakirja : 7400 termiä , 2 korj. p. , Helsinki: Kirjapaja 2002 .