Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kyrklig myndighets rätt att besätta en vakant tjänst med en kompetent person. Under 1300-talet började påven hävda sin provisionsrätt gentemot domkapitlens rätt att genom val fylla tjänster inom domkapitlet och välja ny biskop.

Finsk beskrivning

provisio-oikeus

Kirkollisen viranomaisen oikeus täyttää vapaana oleva toimi pätevällä henkilöllä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 186ff.

Andra språk

Inga termer på andra språk