Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande allmänt sanatorium i Nastola för vård av bl.a. tuberkulospatienter. Sanatoriet förestods av en läkare och en underläkare.

Finsk beskrivning

lastenparantola

Salpausselän lastenparantola (Nastola)

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937.