Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunal utbildningsinrättning i Helsingfors som 1909 och 1925 utbildade sjuksköterskor till stadens sjukhus. Den var belägen i anslutning till Maria sjukhus. Sjuksköterskeskolan blev 1925 en fristående sjuksköterskeskola.

Finsk beskrivning

(Helsingin kaupungin) sairaanhoitajatarkoulu

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska (Helsingin kaupungin Marian) sairaalan sairaanhoitajakoulu

Synonymer

Sjuksköterskeskolan vid Maria sjukhus