Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av landshövding beviljat skriftligt tillstånd åt en åbo att få tillträda ett kronohemman.

Finsk beskrivning

sijoituskirja

maaherran vahvistama lupa ottaa haltuun kruununtila

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 173.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 166.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska imisionikirja

Tid

1700-tal

1788–