Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Odlad eller odlingsbar jord, term för beräkning av avkastningen på en tunna utsäde. Inrösningsjorden skulle fastställas före ett laga skifte. En del av dylik mark undantogs för skifteslagets gemensamma behov (som vägar och diken). Varje jordägare skulle få en någorlunda jämn blandning av sämre och bättre mark av såväl åker och äng, till en storlek som svarade mot hans andel i skifteslagets mantal.

Finsk beskrivning

viljelysmaa, viljelyskelpoinen maa

Termi, jota käytettiin arvoitaessa maasta saatavaa tuottoa, jos siihen kylvettiin tynnyrillinen viljaa. Viljelyskelpoisen maan laatu ja määrä tuli vahvistaa ennen laivoimaista jakoa. Jakotoimituksissa kullekin talonpojalle pyrittiin jakamaan sama määrä huonompaa ja parempaa maata.

Källor

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 217.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 573. http://runeberg.org/lantuppsl/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 1021.

Andra språk

Dåtida finska maatalousmaa

Se vidare