Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den del av protokollet i ett medeltida diplom som innehöll uppgifter om adressatens namn och titel. Utformningen kunde vara allmän: ”omnibus presens scriptum lecturis uel audituris” eller riktad till en enskild person eller en grupp av personer. Ofta saknas inscription och då ersätts den normalt av en promulgatio.

Finsk beskrivning

inskriptio, keskiaikaisen asiakirjan osa, johon oli merkitty vastaanottajan nimi ja titteli

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

adress