Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen beteckning på första sidan i en papyrusrulle. Protokollet var en av huvuddelarna i ett medeltida diplom. Till protokollet hörde chrismon (kors eller annat religiöst tecken) invocatio, inititulatio (utfärdarens namn och titel) som eventuellt var försedd med devotionsformel, inscriptio (adressatens namn och titel) samt hälsningsformeln salutatio.

Finsk beskrivning

protokolla, keskiaikaisen asiakirjan osio

Sisälsi mm. ristinmerkin (tai muun uskonnollisen merkin, tervehdyksen, laatijan ja vastaanottajan nimen ja tittelin sekä muut perustiedot.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 80f.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 80f.