Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman på Åland och i Åbolands skärgård som hörde till en postrote cirka 1700–1910.

Finsk beskrivning

postiruotutalo

Källor

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 36. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VII (1913): 916–917. http://runeberg.org/tieto/

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden
Autonoma tiden

1700-tal
1800-tal
1900-tal

(1870 i Sverige)
ca 1700–1910