Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättegångssak rörande postväsendet.

Finsk beskrivning

postiasia*

postilaitosta koskeva oikeusasia

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal

1600-tal–1836 (i Sverige)