Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kallelse till postbönderna i ett län om att infinna sig på generalpostmästarens (eller hans ombuds) årliga postvisitation. Under visitationen tillsattes eller avsattes postbönderna, med biträde av landshövdingen.

Finsk beskrivning

postihenkilökunnan yleiskutsu*

Postitalonpojille lähetetty kutsu, jonka mukaan heidän tuli saapua tapaamaan pääpostimestaria tämän vuosittaisella tarkastuskierroksella.

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 110.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1646–1658?