Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Orubbad, särskilt om rätt eller privilegium (till exempel om postböndernas rätt till vissa skattelättnader).

Finsk beskrivning

koskematon, muuttumaton (oikeus tai etuoikeus)

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 115.

Andra språk

Inga termer på andra språk