Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postkontor som 1808–1809 befordrade krigsposten, övervakade postväsendet och behandlade mål som gällde posträttens högsta instans. Kontoret förestods av en kanslichef. Efter krigsslutet överfördes postövervakningen på landshövdingarna.

Finsk beskrivning

Sotapostitoimisto*, Sotapostikonttori*

Postikonttori, joka vuosina 1808–1809 toimitti sotapostia, valvoi postilaitosta ja käsitteli postiin liittyviä oikeusjuttuja postin korkeimpana oikeusinstanssina.

Källor

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 26. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Andra språk

Inga termer på andra språk