Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Postväsendets högsta rättsinstans, grundad 1697 i Stockholm, med överpostdirektören som ordförande. Generalposträtten ersatte den kanslirätt som tidigare hade behandlat tjänsteförseelser inom postväsendet. Efter 1809 handlades posttjänstefel och förseelser som kansliärenden vid krigspostkontoret i Åbo och från 1816 av postdirektörsämbetet, från mitten av 1800-talet av allmän domstol.

Finsk beskrivning

postiylioikeus

Postilaitoksen korkein oikeusaste.

Källor

Linnarsson, Magnus , Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden. (Diss.) , Lund: Nordic Academic Press 2010 , 9–10, 31–32, 165, 205.

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 22–23, 26. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/