Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på posträtt i högsta instans under svenska tiden från och med 1697, officiellt kallad Generalposträtten.

Finsk beskrivning

ylipostioikeus

Postioikeuden ylimmän asteen nimitys Ruotsin vallan aikana vuodesta 1697 alkaen. Usein kutsuttiin myös nimellä pääpostioikeus (Generalposträtten).

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 319.

Andra språk

Inga termer på andra språk