Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk i det röda Finland under finska inbördeskriget 1918. Postrådet motsvarade Poststyrelsen. I och med att en stor del av den gamla tjänstemannakåren vägrade samarbeta med de revolutionära var regeringen i det röda Finland (Folkkommissariatet) tvungen att skapa ersättande organ för de centrala ämbetsverken.

Finsk beskrivning

postineuvosto

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 539.

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 415.

Andra språk

Inga termer på andra språk