Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning från 1650-talet på postförare som (springandes) skötte postföringen utanför riksposten, exempelvis häradspostförare, klockarpostförare.

Finsk beskrivning

postijuoksija*

juokseva erityispostikuriiri

Källor

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 126–127.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare