Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett slags kontrajournal där varje åtgärd markerades med ett streck.

Finsk beskrivning

viivauskirja*

Tilinpidossa käytetty kontrapäiväkirja, johon jokainen toimenpide merkittiin viivalla.

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 244.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 80.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prickebok