Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förmodan med viss rättsverkan eller rättsföljd, antagande om att ett visst förhållande gäller tills motsatsen är bevisad. Exempelvis är det sedan medeltiden enligt lag en presumtion att ett barn som fötts i ett äktenskap har moderns äkta man som far. Presumtion infördes i den juridiska terminologin på 1600-talet.

Finsk beskrivning

presumtio, oikeusedellyttämys

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska edellyttämys, oikeusedellyttämys, oikeuteen perustuva edellyttämys
Latin presumtio juris

Synonymer

presumtio juris