Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Post i räkning: omständighet att ta med i beräkningen.

Finsk beskrivning

laskelmissa huomioitava rahasumma tai asiantila

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 128.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid