Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att träda i en avliden (an-)moders eller (an-)faders ställe vid tagande av arv. År 1355 i en stadga för Västergötland och Värmland infördes i götarätten en istadarätt av begränsad omfattning för barnbarn och syskonbarn. Den formen infördes sedan omkring 1350 i lands- och stadslagen.

Finsk beskrivning

(kuolleen lähiomaisen) edustamisoikeus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare