Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland från och med 1775 förvaltningsmyndighet för en krets för upprätthållandet av den allmänna ordningen och verkställigheten av myndighetsbeslut men även med vissa dömande funktioner som gällde endast smärre förseelser. De ersatte i Gamla Finland 1784 lantkommissariaten, vilka dock inrättades på nytt 1797. I Gamla Finland behandlade nedre lanträtterna tvistemål mellan bönderna rörande besittningsrätten till kronohemman. I nedre lanträtts domslut kunde ändring sökas hos övre lanträtten eller kretsrätten beroende på målets art.

Finsk beskrivning

alimaaoikeus, ala-maaoikeus

järjestyksenpidosta vastaava alueellinen hallintoelin Vanhassa Suomessa

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 2: 54, 101-103, 5.1: 352, 353, 396-397, 456-457.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 113.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 147, 150-151.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 147.

Andra språk

Dåtida finska Niederlandgericht
Ryska Nižnij zemskij sud

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1784–1797