Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Parallell benämning på chefen för en nedre lanträtt (rangklass 9), ordningsdomaren.

Finsk beskrivning

järjestystuomari

alimaaoikeuden päällikkö

Källor

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 2: 54, 101-103, 5.1: 352, 353, 396-397, 456-457.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 113.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 147, 150-151.

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 , 147.

Andra språk

Tyska Kreisrichter
Ryska zemskij ispravnik, kapitan ispravnik

Synonymer

lantkomissarie

Se vidare