Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gods som insatts i packhus eller i andra allmänna förvaringsrum och övergivits av ägaren. Efter 14 dagar öppnades och besiktades godset i stadsfiskalens eller en av magistratens representanters närvaro. Gods som inte inom två månader efter öppnandet överlämnats till ägaren avyttrades för att bestrida kostnaderna för tullavgifter, andra omkostnader och rättigheter. Ifall ägaren infann sig inom ett år från öppnandet och kunde uppvisa laga förfall, överlämnades de resterande medlen till denne. Saknades laga förfall, ålåg det ägaren att erlägga hälften högre tullavgift än vanligt. Gods som saknade ägare ett år efter öppnandet tillföll kronan. Samma gällde då ägaren inte ville erlägga tullavgift för sitt införda gods utan hellre övergav det.

Finsk beskrivning

hylätty tavara

Tavara, joka oli jätetty pakkahuoneelle tai muuhun yleiseen varastointitilaan ja jonka omistaja oli hylännyt. Tavara avattiin ja tarkistettiin 14 päivän kuluttua kaupunginviskaalin tai maistraatin edustajan läsnäollessa. Jos tavaraa ei ollut noudettu kahden kuukauden kuluessa tarkastamisesta, se myytiin kustannusten kattamiseksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 634, 637.

Andra språk

Inga termer på andra språk