Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lägre tjänsteman vid Forststyrelsen från och med 1864.

Finsk beskrivning

alimetsänhoitaja

Metsähallituksen alempi virkamies vuodesta 1864 lähtien

Källor

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , VI: 407–408. http://runeberg.org/tieto/

Andra språk

Inga termer på andra språk