Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som lydde under Forststyrelsen och som förvaltade tidigare donationsgods som staten löst in.

Finsk beskrivning

lunastettujen lahjoitusmaiden hoitaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1900.