Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgmästarvikarie.

Finsk beskrivning

pormestarin sijainen

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Andra språk

Dåtida finska sijaispormestari