Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Särskild adlig jurisdiktion av medeltida ursprung. Borgrätten tillkom sannolikt genom danskt inflytande. Karl XI, som strävade efter att skapa likformighet inom rättsskipningen, avskaffade dem 1692. Begreppet användes också om högre eller lägre rättsinstans vid hovet från och med 1687.

Finsk beskrivning

linnaoikeus

Erityinen aatelinen oikeudenkäyttövalta aatelisten hallussa olevilla alueilla, joka oli peräisin keskiajalta ja saapui Ruotsiin todennäköisesti Tanskasta. Kaarle Xi lakkautti sen vuonna 1692. Käsitettä käytettiin myös ylemmästä ja alemmasta oikeusasteesta hovissa vuodesta 1687 alkaen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 3: 1192. http://runeberg.org/nf/

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 18.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 56.

Andra språk

Tyska Burggericht, Burgrecht
Dåtida finska linnaoikeus; hovilinnanoikeus

Synonymer

hals- och handrätt