Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialdomstol som hade i uppdrag att undersöka och döma i brott begångna på ett kungligt slott eller inom dess jurisdiktionsområde. Slottsrätter inrättades 1697 på alla kungliga slott. Landshövdingen skulle vara ordförande och ha sex bisittare. Slottsrätterna avskaffades 1844.

Finsk beskrivning

linnaoikeus, kuninkaanlinnan linnaoikeus*

kuninkaan asuipaikkoina toimivissa linnoissa tapahtuneiden rikosten tutkintaa ja tuomiota varten perustettu paikallinen oikeusistuin

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 203.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/