Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Som visar sig eller framträder, träder i dagen, uppenbar, tydlig.

Finsk beskrivning

selvä, näkyvä, nähtävissä oleva

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska näennäinen