Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid apoteksavdelningen vid Medicinalstyrelsen. Till apoteksvisitatörens uppgifter hörde att vid behov vidta visitationer i apotek, läkemedelsfabriker, droglager och -affärer samt butiker för försäljning av giftiga ämnen. Kompetensvillkoren var avlagd provisorsexamen. Protokoll fördes över visitationerna och skulle tillställas Medicinalstyrelsen. Tjänsten grundades provisoriskt 1903 och blev ordinarie 1927.

Finsk beskrivning

apteekkientarkastaja

Lääkintöhallituksen apteekkiosaston virkamies, joka teki tarkastusmatkoja apteekkeihin, lääketehtaisiin, rohdosvarastoihin - ja kauppoihin sekä myrkyllisiä aineita myyviin kauppoihin.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 102.

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 , 115.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

apoteksvisitator