Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Bok på ett apotek, i vilken alla recept skulle införas. Enligt medicinalordningarna var apotekarna skyldiga att på varje efter läkarrecept berett medikament fästa läkarens original. Bestämmelserna ändrades 1812. Originalrecepten, som måste förvaras varaktigt på apoteket, skulle numreras för varje månad och avskrivas i en paginerad och inbunden bok. Boken skulle företes vid apoteksvisitationerna. I övrgt fick den inte uppvisas åt obehöriga. Den kunde utlämnas vid rättegångar på anfordran av kollegium eller behörig domare. Numret i receptboken skulle också ingå bland de uppgifter som skulle medfölja samtliga läkemedel som expedierades från apoteket.

Finsk beskrivning

reseptikirja

Apteekissa säilytetty kirja, johon kaikki reseptit tuli kirjata. Apteekkimääräysten mukaan apteekit olivat velvollisia liittämään jokaiseen antamaansa lääkkeeseen lääkärin alkuperäisreseptin. Säädöksiä muutettiin vuonna 1812: alkuperäisreseptit tuli säilyttää apteekissa, ne tuli numeroida ja ne tuli kopioida sivunumeroilla varustettuun sidottuun kirjaan.

Källor

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare