Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av läkare given skriftlig föreskrift om tillagning av läkemedel som överlämnas till apotek vid inköpet. Enligt medicinalordningarna 1688 var försäljningen av abortiva, emmenagoga och opiata medel på apotek endast tillåten om en medicus hade föreskrivit dem. Apotekaren var också skyldig att utan dröjsmål expediera i synnerhet sådana recept varpå läkaren antecknat att de var brådskande. Endast läkaren hade rätt att förnya recepten, och apotekets personal hade inte rätt att ändra i dem eller fälla något omdöme om den läkare som skrivit ut det. Före 1812 fästes originalreceptet vid medikamentet. Efter 1812 förvarades originalrecetet på apoteket. Medikamentet skulle då förses med hängsignatur, läkarens, apotekarens och patientens namn samt datum, nummer och pris.

Finsk beskrivning

resepti, lääkemääräys

Lääkärin kirjoittama lääkemääräys. Vuonna 1668 laadittujen lääkintää koskevien määräysten mukaisesti raskauden keskeytykseen, kuukautisiin tai tajuntaan vaikuttavien lääkkeiden myynti oli sallittua vain lääkärin asiakkaalle antamalla kirjallisella luvalla. Vuoteen 1812 asti alkuperäisresepti kiinnitettiin lääkkeeseen, sittemmin se jäi apteekkiin ja mukaan annettiin kopio.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 804.

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Andra språk

Inga termer på andra språk