Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utan testamente, förhållandet att någon har avlidit utan att ha gjort ett testamente varvid arvsrätten grundar sig på äktenskap eller laglott på grund av släktskap.

Finsk beskrivning

intestaattiperintö

Testamenttiin perustumaton perintö.

Källor

Inga källor

Andra språk

Latin ab intestato
Dåtida finska testamentitön perintö, lakimääräinen perintö