Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid Järnvägsstyrelsen.

Finsk beskrivning

lippu- ja lomakemestari*, lippu- ja lomakevaraston hoitaja*

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 14.

Andra språk

Inga termer på andra språk